Текст песни azerbaycan

Azərbaycan mədəniyyəti – Azərbaycanda yaşayan xalqların və tarixən m vcud olmuş d vlətlərin mədəniyyəti. Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına.